دسته: آموزش آنلاین

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

آموزش طراحی لوگو با ایلاستریتور (جلسه ششم)

  • آبان ۰۶, ۱۴۰۰

در ادامه قسمت های قبلی آموزش ایلوستریتور برای طراحی لوگو (جلسه ششم) به معرفی جعبه ابزار و طراحی نمونه لوگو با استفاده از آن می پردازیم.

استاندارد

آموزش طراحی لوگو با ایلاستریتور (جلسه پنجم)

  • آبان ۰۶, ۱۴۰۰

در ادامه آموزش نرم افزار ایلاستریتور با رویکرد طراحی لوگو به معرفی جعبه ابزار این نرم افزار و همچنین تمرین طراحی لوگو با این ابزار می پردازیم

استاندارد

آموزش طراحی لوگو با ایلاستریتور (جلسه چهارم)

  • آبان ۰۶, ۱۴۰۰

در ادامه قسمت های قبلی آموزش ایلاستریتور برای طراحی لوگو (جلسه چهارم) علاوه به معرفی ابزارهای به طراحی نمونه لوگو با این ابزارها می پردازیم.

استاندارد

آموزش طراحی لوگو با ایلاستریتور (جلسه سوم)

  • آبان ۰۵, ۱۴۰۰

در ادامه قسمت های قبلی آموزش ایلاستریتور برای طراحی لوگو (جلسه سوم) به معرفی ابزارهای طراحی این نرم افزار می پردازیم.

استاندارد

آموزش طراحی لوگو با ایلاستریتور (جلسه دوم)

  • آبان ۰۵, ۱۴۰۰

در ادامه قسمت قبلی آموزش کار با ایلاستریتور برای طراحی لوگو، با محیط و ابزارهای طراحی این نرم افزار آشنا خواهیم شد.

استاندارد

آموزش طراحی لوگو با ایلاستریتور(جلسه اول)

  • آبان ۰۵, ۱۴۰۰

در این قسمت سعی داریم تا با آموزش ایلاستریتور برای طراحی لوگو بتوانیم انواع طرح های گرافیکی نظیر لوگو، بیلبورد، پوستر و… را طراحی نماییم.